در طول  یک سال گذشته چند نفر از مخاطبان گرامی وبنوشت، لیست ژورنال های حوزه امنیت اطلاعات را تقاضا کرده بودند. ذیلا لیست برخی از ژورنال هایی که در حوزه های عمومی امنیت اطلاعات(ژورنال های معتبر و مطرح) اقدام به چاپ مقالات می کنند را قرار داده ام. چنانچه شما بزرگواران نیز ژورنال هایی را می شناسید که در این لیست نیست لطفا در همین پست اطلاع دهید تا به لیست اضافه شوند(باتشکر).

توجه: این لیست به مرور به روزرسانی می شود.

برای مشاهده لیست ژورنال ها در اندازه بزرگتر بر روی تصویر ذیل کلیک کنید.

Information Security Journal List

مجلات حوزه امنیت اطلاعات

مطالب مرتبط:

Journal of Computer Security ,IET Information Security ,International Journal of Information Security IEEE Security and Privacy International Journal of Network Security Computer Law & Security Review Computer Networks IEEE Transactions on Information Forensics and Security ACM Transactions on Information and System Security IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
Computers and Security  Information And Software Technology
ACM Computing Surveys (CSUR) IEEE Transactions on Industrial Informatics
Future Generation Computer Systems  IEEE/ACM Transactions on Networking
Computers in Industry Journal of Information Security and Applications(Information Security Technical Report ) International Journal of Information and Computer Security Information Security JournalIEEE Internet of Things Journal International Journal of Communication Networks and Information Security Security and Communication Networks International Journal of Security and Networks
Eurasip Journal on Information Security International Journal of Security and its Applications International Journal of Electronic Security and Digital Forensics
Computer Fraud and Security International Journal of Information Security and Privacy Journal of Computer Virology and Hacking Techniques
Security Informatics International Journal of Computer Science and Information Security