کنفرانس انجمن رمز


پس از طی مراحل داوری دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، مقالات پذیرفته شده مشخص شدند. لیست مقالات را می توانید از اینجا دانلود کنید.