در ذیل به درخواست یکی از مخاطبان کارت پستال ارزش شکست (با اندازه بزرگتر) را قرار می دهم. جهت مشاهده کارت پستال با سایز بزرگتر بر روی آن کلیک نمایید.

کارت پستال ارزش شکست