اگر چه این قضیه برای خیلی ها دور از تصور است اما به نویسندگان حوزه وب توصیه می کنم چنانچه تمایل ندارید بات ها در آینده نوشته های موجود در وب را که توسط شما نوشته شده اند (به عنوان مثال در وبنوشت یا وبگاه شما) تحلیل کنند و بتوانند بر اساس الگوهای ثابت موجود در این نوشته ها  طرز بیان، نوع نگارش ، قالب شخصیتی و  ایده‌های شما را یاد بگیرند و از آنها الگو برداری کنند راهکاری دفاعی برای تغییر الگوهای خود که برخی از آنها را در ادامه توضیح می دهم اتخاذ کنید  و به کمک تکنیک هایی نظیر چند الگویی یادگیری بات های آینده را دچار کمی اختلال کنید و اگر با این موضوع مشکلی ندارید به روند کنونی خود ادامه دهید.

البته این مسئله از سال ها قبل به شکل محدود وجود داشته است به عنوان مثال بعد از سال 2012 عده ای جهت شناسایی هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو( فرد یا افراد ابداع کننده بیت کوین)  در قالب پروژه هایی سعی نمودند نوشته های موجود در وب آشکار (از جمله مطالب وبنوشت ها، مقالات ، انجمن ها ، شبکه های اجتماعی و غیره ) را تحلیل کنند (از جمله تحلیل معنایی و لغوی) تا شاید از روی متن مقاله منتشر شده از بیت کوین بتوانند مشخص کنند الگوهایی درون این متن در کدام مطالب وب تشابه بالایی دارند.( تا از روی شناسایی نویسندگان این مطالب وب با الگو متشابه بتوانند هویت ساتوشی را فاش کنند.)

برخی  روش های مبهم سازی و دفاعی برای به حداقل رساند الگوهای ثابت در نوشتار و در نتیجه افزایش سطح حریم خصوصی در برابر بات های تحلیلگر الگوهای نوشتاری (با نزدیک شدن هر چه بیشتر به تکینگی):

  •  افزایش دامنه لغات و استفاده از مترادفات در نوشتاردر هر پست؛یعنی در هر پست با یک الگو مطلب بنویسید ؛ مثلا در یک پست صرفا از کلمه کامپیوتر استفاده کنید و در پست دیگر صرفا از کلمه رایانه
  •  در برخی پست ها کاملا رسمی مطلب بنویسید و در برخی پست ها که امکان شکسته نویسی وجود دارد از شکسته نویسی استفاده کنید.
  •  در برخی از پست های خود (با حفظ حقوق معنوی آثار و نوشته ها) از عین بیان افراد دیگر استفاده کنید تا بیان آنها با بیان شما متفاوت باشد.
  •  تکه کلام های بیانی و نوشتاری خود را شناسایی کنید سپس یا دامنه آنها را گسترش دهید یا  استفاده از  تکه کلام های تکراری خودداری کنید؛ به شما توصیه می کنم در میان نوشته های خود گاهی از تکه کلام های سایر افراد نیز استفاده کنید.
  • چند الگوی نوشتاری برای خود تعریف کنید و هر بار از یکی از الگوها تبعیت کنید.
  • الگوی زمانی (ساعت و تاریخ ارسال ) مطالب خود را در صورت امکان تغییر دهید (با دستکاری عمدی زمان و تاریخ ارسال مطالبتان به گونه ای که ساعات کاری و استراحت شما کمتر قابل استنباط باشد و یا بازه آن وسیع تر شود )جهت مطالعه بیشتر به کنفرانس singularity اخیر و یا این لینک مراجعه کنید.