به علت اهمیت این خبر تصور کردم که بازانتشار آن در وبنوشتم خالی از لطف نیست.

رئیس دانشگاه آزاد هزینه تحصیل دانشجو در ایران و کشورهای خارجی را با هم مقایسه کرد و گفت: هزینه تربیت متخصص در ایران از ابتدای شروع تحصیل تا پایان دوره دکتری در حدود ۲۵۰ هزار دلار تا ۵۰۰ هزار دلار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده صبح امروز در همایش مدیران حراست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به حجم بالای مهاجرت نیروهای متخصص و اساتید برجسته دانشگاهی از کشور در سالیان گذشته، گفت: مهمترین وظیفه حراست دانشگاه ها باید تلاش در جهت حفظ نیروهای متخصص اسلامی در درون کشور و دانشگاه ها باشد و این بهترین وظیفه ای است که می توان برای حراست دانشگاه ها در نظر گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به مهاجرت بخشی از متخصصان ایرانی به خارج از کشور در سال های گذشته، گفت: متاسفانه به هر دلیلی بخشی از متخصصان ما که هزینه بسیاری برای تربیت آنان شده است به کشورهای دیگر مهاجرت کردند که بخشی از آن به دلیل دافعه ای بوده که در کشور برای آنان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون بر اساس گزارشات و منابع موثق، هزینه تربیت دکتری PHD برای دولت آمریکا در حدود ۵ میلیون دلار است که این عدد در کشورهای اروپایی در حدود ۶۰۰ هزار دلار تخمین زده شده است.