محمدمهدی احمدیان، پژوهشگر، مدرس و مشاور حوزه امنیت سیستم های  کنترل صنعتی(ICS) و زیرساخت‌های حیاتی است که تحصیلات کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر(گرایش نرم‌افزار) و سپس کارشناسی ارشد خود را در رشته فناوری اطلاعات (گرایش امنیت اطلاعات) پشت سر گذاشته است و در حال حاضر  کاندیدای دکتری تخصصی رشته فناوری اطلاعات(گرایش امنیت اطلاعات) دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشگر مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات و ارتباطات صنعت برق است. وی بالغ‌بر هفت سال است که زیر نظر اساتید مجرب و حاذق کشور تحصیلات تخصصی خود را در حوزه امنیت اطلاعات ادامه داده است و در پروژه‌های متعدد امنیت سایبری و امنیت سایبر-فیزیکی در حوزه‌های کنترل صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی در سطوح مختلف کشوری و در رده‌های گوناگون (مشاوره، نظارت، مدیریت، طراحی و اجرا ) فعالیت داشته است.

حوزه های فعالیت در امنیت سایبری سامانه‌های کنترل و اتوماسیون صنعتی، اسکادا، DCS، دیسپاچینگ،ESD، تله متری، پایش وضعیت(CM)، :