کشف آسیب پذیری  جدید بر روی تجهیزات  شرکت زیمنس

عملیات مخرب: نقض کنترل دسترسی از راه دور و اجرای حملات ممانعت از خدمات (DoS)

 ریشه آسیب پذیری: اعتبار سنجی نامطلوب ورودی ها 

نکته قابل توجه:  تاثیر پذیری مجموعه وسیعی از محصولات  

 راهکارهای مقابله:

 

 SIMATIC S7-200 Smart: Update to V2.03.01:

 

(link is external)

 • SIMATIC S7-400 PN V6: Update to V6.0.6:

 

(link is external)

 • EK-ERTEC 200P: Update to V4.5:

 

(link is external)

 • SIMOTION D: Update to V5.1 HF1:

 

(link is external)

 • SIMOTION C: Update to V5.1 HF1:

 

(link is external)

 • SIMOTION P320-4: Update to V5.1 HF1:

Please contact a Siemens representative for information on how to obtain the update.

 • SINAMICS G110M / G120(C/P/D): Update to V4.7 SP9 HF1:

 

(link is external)

Siemens is preparing further updates and recommends the following mitigations until patches are available:

 • Disable SNMP if this is supported by the product (refer to the product documentation). Disabling SNMP fully mitigates the vulnerability
 • Protect network access to Port 161/UDP of affected devices
 • Apply cell protection concept
 • Use VPN for protecting network communication between cells
 • Apply Defense-in-Depth

Siemens recommends users configure the operational environment according to Siemens’ Operational Guidelines for Industrial Security:

 

(link is external)

For more information on the vulnerability and more detailed mitigation instructions, please see Siemens Security Advisory SSA-346262 at the following location:

 

(link is external)

NCCIC/ICS-CERT recommends that users take defensive measures to minimize the risk of exploitation of this vulnerability. ICS-CERT reminds organizations to perform proper impact analysis and risk assessment prior to deploying defensive measures.

ICS-CERT also provides a section for control systems security recommended practices on the ICS-CERT web page. Several recommended practices are available for reading and download, including Improving Industrial Control Systems Cybersecurity with Defense-in-Depth Strategies.

Additional mitigation guidance and recommended practices are publicly available in the ICS‑CERT Technical Information Paper, ICS-TIP-12-146-01B--Targeted Cyber Intrusion Detection and Mitigation Strategies, that is available for download from the ICS-CERT web site.

Organizations observing any suspected malicious activity should follow their established internal procedures and report their findings to ICS-CERT for tracking and correlation against other incidents.

No known public exploits specifically target this vulnerability.

 reference