قابل توجه مخاطبین گرامی که در  چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز شرکت می کنند و به حوزه امنیت سامانه های کنترل صنعتی علاقمند هستند، برنامه مقالات نشست امنیت سامانه های کنترل صنعتی به شرح ذیل می باشد:

برای مشاهده و دریافت لیست مقالات ارائه شفاهی در کنفرانس برروی اینجا کلیک کنید.

همچنین برای مشاهده و دریافت لیست مقالات ارائه به صورت پوستر در کنفرانس برروی اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و دریافت برنامه زمان بندی کنفرانس شامل زمان ارایه و محل ارایه مقالات برروی اینجا کلیک کنید.