به لطف خداوند  به مرور کارتهای کتاب هنر امنیت (100 آموزه از امنیت سایبری)را در اینجا آپلود می کنم.

 

بازانتشار کارتها و آموزه های این کتاب با ارجاع به مرجع(کتاب هنر امنیت و نویسنده) مجاز می باشد.

با کلیک روی هر تصویر می توانید تصویر در اندازه بزرگتر را مشاهده کنید.

 

قبل از آنکه هکرها شما را پیدا کنند، شما متخصصان امنیتی را پیدا کنید!(گوینده: محمد مهدی احمدیان)

 Find the security experts before the hackers find you! (M. M. Ahmadian)

 

سایر کارت ها در ادامه مطلب (فلش قرمز رنگ > )

امنیت لزوماً نیاز به قدرت و بزرگی ندارد؛ اگر کوچک و کم‌قدرت هم هستید، دست‌کم مانند خارپشت باشید که حتی شیرها هم انگیزه‌ی حمله به شما را از دست بدهند. (گوینده: محمد مهدی احمدیان)

The security does not require magnitude and strength necessarily. If you are small or you have low power, at least be like the porcupine who can repel any threat in the wildlife, even against the lions. (M. M. Ahmadian)

نه لایه‌های دفاعی شما نفوذناپذیرتر از سنگ است و نه قدرت دشمنان شما از قطرات آب کمتر؛ پس هیچ‌گاه مغرور نشوید و فرایند چرخه‌ی امنیت را متوقف نکنید.(گوینده: محمد مهدی احمدیان)

Neither your defense layer is stronger than stone, nor your enemy’s power is less than water drops. Thus, never be arrogant of your security and don’t stop the security process cycle.(M. M. Ahmadian)

 استاکس‌نت تنها یک بدافزار نیست؛ بلکه مهره‌ای از دومینو‌ی بزرگی است که افتادنش حکم فروریزش دومینوی بزرگ جنگ سایبری را دارد؛ دومینویی که فروریزشش بی‌سروصدا شروع شد، اما احتمالاً بی‌سروصدا تمام نخواهد شد.(گوینده: محمد مهدی احمدیان)

The Stuxnet is not just a malware but is also a part of a big domino that toppled a long cyber-warfare domino! This domino may have been started  quietly but probably will not be finished quietly.(M. M. Ahmadian)

امنیت نه‌تنها کالای لوکس نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است!(گوینده: محمد مهدی احمدیان)

Cyber security is not a luxury stuff; it is an investment!(M. M. Ahmadian)

 

«احساس کاذب وجود امنیت از نداشتن امنیت خطرناک‌تر است

گوینده: ناشناس

It is more dangerous to have a false sense of security than not having security

 

 

 

"It is more dangerous to have a false sense of security than not having security."

 

 

 

 

 

 

 

اگر شما قادر به اندازه‌گیری امنیت نباشید، قادر به بهبود آن نیز نخواهید بود!

گوینده: محمد مهدی احمدیان(با تغییر جمله لرد کلوین)

 

If you cannot measure security, you cannot improve it. (M. M. Ahmadian :Based on Lord Kelvin’s quote)

 

مرجع دهی به کتاب: احمدیان، محمد مهدی، هنر امنیت؛ صد آموزه از امنیت سایبری، سایبان، 1399، شابک: 978-622-6790-16-1

please refer to book with: M. M. Ahmadian, The Art of Cyber Security; 100 Cyber Security Quotations, Sayeban, 2020, ISBN: 978-622-6790-16-1