نظر به احساس نیاز و در نتیجه ایجاد صفحه جدول معادل واژگان امنیت اطلاعات در وبگاه اینجانب ، مخاطبین گرامی می توانند در صورت نیاز به این صفحه مراجعه کرده و اطلاعات جدول معادل واژگان امنیت اطلاعات که به مرور به روز می شود استفاده نمایند.

-------

قابل توجه محققین ، داوطلبان و دانشجویان

به محققین  یا داوطلبانی که مدیریت پروژه تحقیقاتی  یا عملیاتی  آنها به بنده واگذار شده است یا دانشجویان آزمایشگاه امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک و آزمایشگاه طراحی و تحلیل سیستم‌های امن که مشاوره پروژه آنها به بنده واگذار شده است، توصیه می کنم که در اسناد خود برای واژگان تخصصی از معادل های فارسی مناسب استفاده کنید و سعی کنید از اصل واژگان انگلیسی در متن استفاده ننمایید؛ از این رو  جدول  معادل واژگان (برخی واژگان امنیت اطلاعات، سامانه های سایبر-فیزیکی و فناوری اطلاعات) ذیل می تواند برای شما مفید باشد. سایر واژهای جدید یا تخصصی  که در این جدول نیست را  می توانید از   واژه نامه انجمن رمز ایران  (واژه نامه و فرهنگ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات )معادل سازی کنید. در استفاده از واژه های فنی بار اول حتماً زیر نویس نمودن این معادل سازی فراموش نشود.

قابل توجه مخاطبین گرامی وبنوشت
غالبا معادل هایی که در مقالات، پست ها و ارائه های علمی منتشر شده از بنده در وب نوشت منتشر می شود بر اساس اطلاعات همین جدول معادل واژگان است که به مرور به روزرسانی شده و توسعه می یابد؛ لذا اشراف به این جدول می تواند برای شما مخاطب گرامی مفید باشد.

لینک به واژه نامه