در این پست، ارائه جلسه دفاع کارشناسی ارشد خودم (مربوط به دو سال قبل) با موضوع «چارچوبی مبتنی بر تحلیل رفتار برنامه به منظور تشخیص باجگیرافزارها» را جهت استفاده برخی دوستان که درخواست کرده بودند قرار می دهم؛ امیدوارم که مفید باشد.


لینک به ارائه

صفحه دسترسی به مقالات استخراجی از این پروژه

مطالب مرتبط:

راهنمایی در مورد باجگیرافزارها (باج افزارها)

معرفی رمزکار ویروس شناسی ،تهدیدات امنیتی، راهکاری های حفاظت و مقابله با آنها

هشدار به کارشناسان امنیت سامانه های کنترل صنعتی در مورد باجگیرافزارها
اطلاع نگاشت (اینفوگرافیک) آینده پژوهشی حوزه بدافزارها و ضدبدافزارها